دانش بنیان‌ها با طراحی مدل‌های تجاری خاص در کنار پزشکی قانونی باشند

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به خدمات تخصصی و گسترده سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند با شناخت خدمات پزشکی قانونی و طراحی تجاری مدل های خاص در کنار این سازمان باشند. به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور،  سید محمد صاحبکار در نشستی  که در محل پردیس فناوری قوه قضاییه …