با توجه به تحولات فزاینده در محیط فعالیت بنگاه­هی اقتصادی، تغییرات سریع بازار و ترویج فرهنگ رقابت‌­پذیری، نیاز به استفاده از الگوهایی که بتوانند ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان‌­ها و تشخیص مسائل ریشه‌­ای و آسیب­‌های سازمانی و شناخت نواحی بهبودپذیر، مبنای صحیحی جهت برنامه‌­ریزی‌های راهبردی ایجاد نماید، بیش از هر زمان دیگری، محسوس است.

سازما‌ن‌ها با انجام فرآیند عارضه­‌یابی به مشکلات و ایرادهای موجود در سازمان پی برده و سپس با تعریف پروژه‌­های بهبود قدم اول را برای آماده‌­سازی خود در مسیر رشد و تعالی برمی‌دارند. در واقع عارضه‌یابی عمیق به معنای درک عارضه، تحلیل علل وجود عارضه و ریشه‌یابی و یافتن مهم‌ترین علل بروز عارضه، بعلاوه ارائه پیشنهادات عملی در قالب منشور پروژه‌های بهبود از طریق بکارگیری روش‌های علمی تحقیق و مشاوره است. نتیجه فرایند عارضه‌یابی عمیق، فهرست مشکلات اساسی و مهم سازمان مورد بررسی و در نهایت تعریف پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی بنگاه و رسیدن به وضع مطلوب می‌باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت می­‌باشد که بیشترین بهره‌­مندی را هنگامی از عارضه­‌یابی خواهید برد که اهداف را برای خود شفاف کرده باشید و از افراد با تجربه و متفکر در این کار استفاده کنید. گاها فقط حضور یک مشاور و عارضه‌­یاب در یک سازمان به مدت سه ماه یا شش ماه گاه یک سال ممکن است توصیه و پیشنهادی ارائه دهد که ارزش افزوده زیادی برای سازمان به ارمغان آورد.

شرکت تجارت آرام طلوع شرق به همراه شبکه‌ای از متخصصان مالی، اقتصادی و فنی متشکل از اساتید و مجربان حوزه مدیریت، صنعت و تجارت می تواند جهت تعالی سازمان و رسیدن به هدف نهایی که همان رسیدن به بهره‌وری است سازمان را یاری نماید.

فرم درخواست