شرکت تجارت آرام طلوع شرق با تکیه بر توانمندی شبکه همکاران خود، ارائه خدمات امکانسنجی و ارزیابی طرح‌های فناور را در اهداف و اولویت‌های کاری خود قرار داد. این امر موجب عقد تفاهم نامه‌ همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب کارگزار منطقه‌ای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان از سال ۹۶ تا کنون گردیده است. قابل ذکر است در طول فعالیت‌های صورت گرفته طی سال‌های گذشته شبکه‌ای از متخصصان مالی، اقتصادی و فنی متشکل از اساتید و مجربان حوزه مدیریت، صنعت و تجارت شناسایی و مورد تعامل قرار گرفته که بهره مندی از این شبکه یکی از نقاط قوت شرکت در انجام پروژه‌ها و ارائه خدمات می‌باشد. بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در ارزیابی و سنجش عملکرد شرکتهای دانش‌بنیان به شرح ذیل می‌باشد:

• انجام ارزیابی بیش از ۲۰۰ شرکت در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان و …
• همکاری با مرکز راهبری ساماندهی، مدیریت و توانمندسازی شبکه همکاران (سمتا)
• دریافت رتبه B ارزیابی (درسال ۹۶) و رتبه A (درسال ۹۷) بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی کارگزاران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
• دریافت لوح تقدیر از ریاست محترم شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان (در سال ۹۶ و ۹۷)