آدرس: خراسان رضوی- مشهد- بلوار رضوی- رضوی ۳۹- ساختمان وصال- طبقه ۴- واحد ۱۱

شماره تماس: ۰۵۱۳۶۶۲۹۸۰۲

پست الکترونیک:

info@tats-co.ir

tats.co.ir@gmail.com