وبینار آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت‌های متقاضی و معرفی برنامه‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار آشنایی با فرآیند ارزیابی شرکت‌های متقاضی و معرفی برنامه‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه فنی حرفه‌ای برگزار شد.

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات و حمایت های دانش‌بنیان و آشنایی با فرآیند ارزیابی

کارگاه آموزشی آشنایی با خدمات و حمایت‌های دانش‌بنیان و آشنایی با فرآیند ارزیابی در استان خراسان شمالی با همکاری پارک علم و فناوری خراسان شمالی برگزار شد.