خدمات ما

خدمات فناوری، تجاری‌سازی و مدیریت کسب‌وکار

ارائه‌ مشاوره‌ فنی، اقتصادی و مالی فناوری‌ها، راهبری طرح‌ها و راهکارهای مدیریتی و کسب وکار

خدمات فناوری، تجاری‌سازی و مدیریت کسب‌وکار

ارزیابی و سنجش عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان به عنوان کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ادامه مطلب
ارزیابی و سنجش عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

امکانسنجی، پایش و ارزیابی طرح‌ها

ارائه مشاوره در حوزه امکانسنجی و طراحی ایجاد صنایع، مشاوره بازار، شتابدهی و توانمندسازی شرکت‌ها شامل بهره‌وری تولید، توانمندسازی نیروی انسانی، شناسایی ایده‌های برتر و ...

امکانسنجی، پایش و ارزیابی طرح‌ها

ارزش‌گذاری فناوری

قیمت گذاری و ارزش‌گذاری دانش، فناوری، محصولات و یا خدمات سازمان‌ها و بنگاه‌ها

ادامه مطلب
ارزش‌گذاری فناوری

عارضه‌یابی و بهبود

شناسایی و کشف مشکلات و نارسایی‌های موجود در سازمان‌ها و بنگاه‌ها و تعریف پروژه‌هایی برای بهبود وضعیت فعلی و رسیدن به وضع مطلوب

ادامه مطلب
عارضه‌یابی و بهبود

آموزش و تسهیلگری

برگزاری دور‌ه‌، کارگاه و وبینارهای آموزشی

ادامه مطلب
آموزش و تسهیلگری

تیم حرفه‌ای ما

رضا عابدیمدیرعامل

- سرارزیاب ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان
- کارشناس تجاری‌سازی و ارزش‌گذاری
- مدرس دور‌ه‌های آموزشی

رضا عابدیمدیرعامل

- سرارزیاب ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان
- کارشناس تجاری‌سازی و ارزش‌گذاری
- مدرس دور‌ه‌های آموزشی

closepopup
رضا رضوانیرئیس هیات مدیره

- سرارزیاب ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان
- کارشناس امکان‌سنجی و عارضه‌یابی
- مدرس دور‌ه‌های آموزشی

رضا رضوانیرئیس هیات مدیره

- سرارزیاب ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان
- کارشناس امکان‌سنجی و عارضه‌یابی
- مدرس دور‌ه‌های آموزشی

closepopup
سمیه تنهائیمدیر مالی

- کارشناس مالی ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان
- کارشناس ارزیابی معافیت‌های مالیاتی
- کارشناس مالی ارزیابی طرح‌ها

سمیه تنهائیمدیر مالی

- کارشناس مالی ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان
- کارشناس ارزیابی معافیت‌های مالیاتی
- کارشناس مالی ارزیابی طرح‌ها

closepopup

دستاوردها و سرمایه‌ها

ارزیابی شرکت‌های متقاضی دانش‌بنیان

0

دوره‌های آموزشی

0

شبکه همکاران

0

ارزیابی شرکت‌های مشمول حمایت دانش‌بنیان

0

حامیان و همکاران